Languages
Content Who? About us Events Submissions Submenu
« back

Котката на ШрьодингЕР

Milena Nikolova (2016)

Субатомен памфлет в реално време

 

Мисли на едно семпло разсъждаващo котe

 Ето ме, заобиколенo от дигитални образи.

По дяволите, да не би да се опитвам да цитирам някого?

МЯУ

Може би някой професор

В чийто скут се свивах на топка.

(Или чиито лапи на практика ближех,

ММММММ ВКУСНО)

Преди да се натреса в сегашната ситуация

Една такава теоретична –

Затворена кутия в мисловен експеримент.

Коте, очакващо реалността да се срути,

Пеещо първата строфа от песента за квантовия спин

В обратна на часовниковата стрелка посока:

 

Аз съм-и-не-съм едно любопитно коте

Ни кльощаво, ни дебело – но те,

Въпреки че не съм ни мъжко, ни женско

Ме предложиха като продажбена твар

На един вселенски пазар.

И ШрьодингЕР пръв ме забра от шарения куп

Уж да играя ролята на негов зрител

В един долнопробен арт-клуб.

Та сега съм-и-не-съм живо,

Липсва ми класическа дескрипция,

Освободено от последователни връзки –

Съм-и-не-съм съм една истински объркваща научна фикция.

Осъдено на живот и смърт,

Но не вследствие на научно пословичната ми любопитност,

А по-скоро благодарение на отровната чудовищност

Проявена от една учена личност.

 

Пея си тук, в пространството на субатомните частици.

Посрещайки моята съдба – неизвестност в междинността.

Континенти, региони, страни, градове, имена, езици,

МИСЛИ, ЕКСПЕРИМЕНТИ, ДВОИЧНИ КОДОВЕ, ПИКСЕЛИ,

МЕГАПИКСЕЛИ, изобщо…

КРИМИНАЛНА УИКИПЕДИЯ

(Всъщност, добро заглавие –

може би прекалено остроумно за еднo фикционалнo котe?)

Едно експериментално коте сънуващо професори,

Които недоволничат от преводa на:

“Me voici donc en présence d’images…”.[1]

 

 

 

 

 

Котешки език

 

“Дуомите ти сай тооулкова крассиииви”

Каза ми той изкривено,

Преди да тръгне за парка

Където слънцето никога не гасне.

Страхотен тип! Може би това е научната му гениалност,

Търсеща и намираща смисъл в неразбираемото.

Ние двамцата – едновременно живи и мъртви

В непревoдимостта на нашите езици,

ÉTRANGERS À NOUS-MÊMES[2]

 

Неговият език?

Физика и микроскопични мащаби.

Моят език?

Акумулация от мъркане, фучене и други котешки нрави.

Два прецизни начина на изразяване, неподлежащи на тълкуване.

И въпреки това,

Във въображаемия им превод

Явно и двамата сме се изгубили.

 

Горкият ШрьодингЕР!

Горкото АЗ!

Обречени да живеем и умираме във взаимна езикова забуленост.

Геният и мисловният му експеримент,

Или по-скоро да бях казало: и любимият му прибавен елемент?

НЕ, нека се придържаме към моята котешка плява

МЯУ, например,

Научният език обикновено бива надценяван.

 

 

Мълчанието на коте(тата)

 

Чух особен звук

Не беше Гайгеровият брояч. Беше някакъв писък.

Котките, котките в парка пищяха.

Особени, отличителни звуци.

МЯЯЯЯЯЯЯЯУУУУУУУУУУУРРРРРРРГГГГГГГГГГГГ

Може би ШрьодингЕР е хванал

Нова котка – в парка.

KOTКА В ТОРБАТА < – > КОТКА В КУТИЯ.

По схемата за заместване.[3]

Образът на всяка котка е друга такава.

Може да се замести, според аксиомите.

А аз, без да знам, съм-и-не-съм коте насред многото котки

Cogito, ergo sum[4] – а НЕ СЪМ.

Коте без и със съзнание – едно да/не – коте.

Постоянно-преходно съществуване и не-съществуване.

Страдайки от шизофренична субективност

Се подчинявам на моя ТЕХНО-АЗ[5]:

Обикалям мрежата – затворено в кутия.

С други думи:

Не ми вярвайте, аз съм-и-не-съм един ненадежден разказвач!

Никога не съм изпитвало ДРУГОСТ

По отношение на други котета.

Всичкото е в рамките на кризисната и трескава

ГОСПОДАР–РОБ ДИАЛЕКТИКА[6]

Между ШрьодингЕР и мен.

 

Тъй че…дори не знам кой съм-и-не-съм

И въпреки това мисля,

Че СЪМ един уникален мисловен експеримент

НЕ СЪМ ли?

Хммм, казват че Хамлет задал подобен въпрос.

 

Какво се случи с котето ти, а Хамлет?

Той го уби, в мислите си.

А Хамлет, котките спряха ли да пищят?

 

МЯУ

Когато бясното пищене секне

Аз ще запея в един глас, на френски, с Хамлéт,

Акомпанирайки обратните хип-хоп стъпки на ШрьодингЕР

В субатомния ми памфлет.

 

Кит-кет хип-хоп

 

Ай сей а кит кет дъ кити дъ кити

ту дъ кит кит кет, донт лет дъ кити

аут ъф йор бег…[7]

 

 

Ad nauseam[8]

 

Хм

Me voici donc en présence d’un atome catastrophique![9]

Възхищаващо се на здравия разум на един просветен циник.

Някакво си Свръх-коте,

Запознато с дискурса на академиците.

МЯУ

Съдбата ми, зависеща от механизъм

Съдържащ едничък зловещо нерешителен атом.

Една ранна емблематична схема

На саморазрушителна система

Представляваща коте-машина.

Коте – дадаистичен киборг,

Очакващо постепенно влошаване на състоянието,

Пеейки последната строфа от

“Песента за спина в обратна на часовниковата стрелка посока”:

 

Аз съм-и-не-съм едно междуполово коте,

Междумършаво и междудебело, но те,

Учените, смятат моята междинна съдба

За пословично неселективна.

Мозъкът ми изпращал съобщения, строго секретни,

Които те смятат за крайно дефектни.

Съзнанието ми с емоции било замъглено,

Пълно с афекти, кажи-речи повредено.

Тъй че смятам най-накрая да се отърва от този товар

И да се превърна в изискана котешка твар.

Котка, едновременно кристално трезва

И безпаметно пияна от отрова,

Чакаща механизмът да реши

Кога този научен GAME ще бъде OVER.

 

Е, в крайна сметка аз си подавам оставката

Или още по-добре – съгласявам се

С всички видове странни теории

Оставайки коте, дефинирано само посредством моята функция

Коте в черна кутия

Въвеждане -> черна кутия -> извеждане

Koте – черна кутия

Следвано от старата въпросителна

(тъй като обикновено това е и единственoтo

оставащо в главите след прочита на ХАМЛЕТ)

Дали да се предам, напусна и прекратя

Или да избягам и прегърна свободата, като се възмутя?

Но стига вече.

Неделимо от тиктакащата ми съдба

Се превръщам в коте с часовников механизъм,

Измерващо мислите си в тиктакания:

Тик-така, тик-такá, тик-така, тик-такá.

 

 

[1]              Цялото изречение, от което е този цитат, е: „Me voici donc en présence d’images, au sens le plus vague où l’on puisse prendre ce mot, images perçues quand j’ouvre mes sens, inaperçues quand je les ferme.“ (фр.) – „Ето ме, в присъствието на образи, в най-неясния смисъл, в който някой може приеме тази дума, образи, възприети, когато отворя сетивата си, образи, останали незабелязани, когато ги затворя [сетивата].“ – Бергсон, А., Материя и памет. Есе върху отношението на тялото към духа (Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit. (1939). Première édition : 1939. Paris: Les Presses universitaires de France, 1965, 72e édition, 282 pp. Collection: Bibliothèque de philosophie contemporaine.).

[2]              Заигравка със заглавието на книгата на Юлия Кръстева „Чужденци на самите себе си“ (Julia Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, Gallimard, 1991.).

[3]              В класическата пропозиционална логика заместването (субституция) е синтактична операция, която се извършва върху формални изрази. Заместването на променливите в една аксиомна схема, например, с цели формули, е допустимо при положение, че се спази символно съответствие при заместването.

[4]              „Мисля, следователно съществувам“. Известна латинска философска пропозиция на Рене Декарт от „Разсъждение за метода“.

[5]              От раждането, още по време на първите си взаимоотношения с околните, бебето развива чувство за себе си като “работен модел” (Ейнсуърт, 1979), което като представа не съществува другояче, освен само като чувство за себе си във връзка. При израстването броят на взаимоотношенията на детето и следователно сложността на чувството му за себе си във връзка се увеличава. Разпространението на компютърни технологии, с които съвременното дете бива запознато на много ранна възраст, води до появата на усещането за себе си като ТЕХНО-АЗ; АЗ-ът е обвързан с тези технологии. – Melson, Gail F. “Building a Technoself: Children’s Ideas about and Behaviour toward Robotic Pets,” in: Lupiccini, Rocci (ed.), Handbook of Research on Technoself: Identity in a Technological Society, University of Ottawa, 2013, 593.

[6]              Виж Хегел, Г. В. Фр. Феноменология на духа. С., Наука и изкуство, 1969.

[7]              Заигравка с парчето на Sugarhill Gang “Rapper’s Delight“.

[8]              Латински термин, който се използва по повод на толкова дълго продължила дискусия, че чак „ти е дошла до гуша“. Буквално, до степен да ти се гади неудържимо.

[9]              Ето ме в присъствието на един катастрофичен атом – фр.

≡ Menu ≡
Homepage Content
Events Submissions
Authors Translators Moderators
About us Partners Gallery
Contact Blog Facebook
Festival 2016 Events Press