Idiomas
Contenido ¿Quién? Nosotros Eventos Submissions Submenú
« atrás

Tự vấn

Thế Dṻng (2003)

1.
Lẽ nào?
Tôi chỉ là lệ đắng?
Mặt mình trong mắt ai?
Lẽ nào?
Tôi chỉ là tro nóng?
Trong Hoả sơn trụy thai?

2.
Lẽ nào tan đam mê?
Thụy miên hoài sông biển?
Quên Đại Pháp- Thiên Thư
Linh thể tàn chẳng biết?

≡ Menú  ≡
Página principal Contenido
Eventos Submissions
Autores Traductores Moderadores
Nosotros Socios Galería
Contacto Blog Facebook
Festival 2016 Eventos Prensa